Munkamöllan Logi Skåne Tranås blir regelbundet besiktigat av brand-, byggnads- och livsmedelsinspektörer.

Vi har dessutom ett eget kontrollprogram för säkerhetsrutiner för att se till att du som gäst får ett behagligt och tryggt boende hos oss.

I varje rum har vi rökdetektorer och utrymningslarm som varnar våra gäster och skickar larmet vidare till larmcentral. Givetvis ska du även själv larma (112) när något allvarligt har hänt.

Det finns brandsläckare i varje lägenhetsrum och i närheten av övriga rum. Utrymningsvägar är anslagna i varje rum och är tydligt utmärkta med ljusskyltar.

Det finns hjärtdefibrillateurer (hjärtstartare) på både Munkamöllan Logi och Tranesgården (konferens- och festlokal) att användas i samband med hjärt- och lungräddning tills ambulans anländer.Med säkerhet menar vi också att vi ska driva Munkamöllan på ett miljösäkert sätt.

En turism som är innehållsrik och meningsfull och som tar ansvar för miljön.

Inom ramen för mottot "Känn ditt land" verka för en breddning och fördjupning av kunskapen om natur, kultur och levnadssätt. Men också för att sprida kunskap om de risker en felaktig användning av resurserna kan innebära.

Att luft, mark och vatten skyddas mot föroreningar och miljöfientlig exploatering.

Att de landskapskaraktärer som ger Sverige dess turistiska identitet inte drastiskt förändras.

Att onaturligt buller inte hindrar möjligheterna till ostörda upplevelser i rekreationsområden.

Att miljöaspekter beaktas när turistiska anläggningar och arrangemang tillkommer och att de ska drivas på ett sådant sätt att de inte inkräktar på miljön.

Att våra traditioner och vårt livsmönster utvecklas naturligt och inte kommer till skada genom ett felaktigt utnyttjande av miljöresurserna.

 

 

 

Copyright Tranås Ungdomsförening · Webdesign GLA Reklam & Kommunikation AB